Mur och puts med lång hållbarhet

Arbeten inom mur och puts är sådant som generellt håller länge och som kan ha en riktigt lång hållbarhet om arbetet utförs på rätt sätt och förutsättningarna på platsen är de rätta.

Ett hantverk som håller i hundratals år

Hur länge en fasad, en grund eller en vägg som har murats upp håller beror dels på om arbetet har utförts med kvalitet och dels på förutsättningarna på platsen. Vid svåra väderförhållanden blir slitaget störrre.

Generellt kan ändå sägas att en tegelfasad kan hålla i ett flertal hundra år och fog mellan 70 och 90 år om jobbet är riktigt utfört. En fasad i puts kan normalt sägas hålla upp till mellan 40 och 50 år innan den måste renoveras.

En fasad, en grund eller en vägg som muras upp eller putsas behöver på det viset inte underhållas som andra typer av material. Läs mer om det material vi arbetar med

Kontakta oss för mur- och putsarbeten

Vill du ha en fasad i tegel, ny puts på fasaden, en murad grund eller något annat inom mur och puts? Kontakta oss. Läs även gärna mer om våra tjänster inom mur och puts.