Kvalitetssäkring inom mur och puts

Viktigt för oss är att vara ett seriöst företag och ett tryggt val för våra kunder. Vi har därför en rad certifieringar och medlemskap inom mur och puts. Vi använder även material som har en bra och lång hållbarhet.

Miljö och kvalitet

För att kunna arbeta hållbart och bidra till en hållbar utveckling när det gäller miljö och kvalitet, så arbetar vi utifrån vissa regler och rutiner för att tillse att just kvaliteten är god och miljön trygg.

Företagets sätt att leda kvalitets- och miljöarbetet är anpassat, externt granskat och certifierat enligt ISO-standarderna ISO 9001 (Kvalitet) och 14001 (Miljö). Granskning sköts av certifieringsorgan ackrediterat av Swedac.

Under hösten 2019 genomgår Frillesås Mur & Puts en certifiering, för att erhålla certifikat för ISO 9001 och 14001. 

Mattias Widmark
Kvalitets- och Miljösamordnare (KMS)

mattias.widmark@fasadgruppen.se
+46 (0)70-538 06 38


Våra certifieringar och medlemsskap

Vi har gått ett flertal utbildningar inom mur och puts för att utöka vår kompetens. Vi är även medlemmar i branschföreningar. Läs mer om våra certifieringar och medlemskap

Det material vi använder

Till våra mur- och putsarbeten använder vi oss av material av kvalitet. Vår leverantör är ledande på marknaden inom mur och puts. Läs mer om vårt material

Lång hållbarhet på mur- och putsarbeten

Mur och puts håller under många årtionden och kräver vanligen väldigt lite underhåll under årens lopp. Läs mer om hållbarheten hos mur och puts