Kvalitet

Kvalitetssäkring inom mur och puts

Viktigt för oss är att vara ett seriöst företag och ett tryggt val för våra kunder. Vi har därför en rad certifieringar och medlemskap inom mur och puts. Vi använder även material som har en bra och lång hållbarhet.

Miljö och kvalitet

För att kunna arbeta hållbart och bidra till en hållbar utveckling när det gäller miljö och kvalitet, så arbetar vi utifrån vissa regler och rutiner för att tillse att just kvaliteten är god och miljön trygg.

Företagets sätt att leda kvalitets- och miljöarbetet är anpassat, externt granskat och certifierat enligt ISO-standarderna ISO 9001 (Kvalitet) och 14001 (Miljö). Granskning sköts av certifieringsorgan ackrediterat av Swedac.

Under hösten 2019 genomgår Frillesås Mur & Puts en certifiering, för att erhålla certifikat för ISO 9001 och 14001. 

Lena Gerlöw
KMA-chef Fasadgruppen

Lena.gerlow@fasadgruppen.se
+46 (0)70-317 27 03

Våra certifieringar och medlemsskap

Vi har gått ett flertal utbildningar inom mur och puts för att utöka vår kompetens. Vi är även medlemmar i branschföreningar. Läs mer om våra certifieringar och medlemskap

Det material vi använder

Till våra mur- och putsarbeten använder vi oss av material av kvalitet. Vår leverantör är ledande på marknaden inom mur och puts. Läs mer om vårt material

Lång hållbarhet på mur- och putsarbeten

Mur och puts håller under många årtionden och kräver vanligen väldigt lite underhåll under årens lopp. Läs mer om hållbarheten hos mur och puts

Fasad

För en trygghet i hela affären

Som ett bolag inom Fasadgruppen kan vi erbjuda expertkunskap för hela fastighetens yttre skal. Vi arbetar hållbart, lokalt och med stor hantverkskunnighet. Vårt mål är att förse er med världens främsta exteriörer.

Referenser

Jobba hos oss

Hos oss arbetar många människor i olika åldrar, med varierande ursprung, olika arbetsuppgifter och erfarenheter. Vårt arbetsområde sträcker sig över hela Sverige.

Gå till vår karriärsida
Jobba Hos Oss Fasadgruppen