Kvalitetssäkring inom mur och puts

Viktigt för oss är att vara ett seriöst företag och ett tryggt val för våra kunder. Vi har därför en rad certiferingar och medlemskap inom mur och puts. Vi använder även material som har en bra och lång hållbarhet.

Våra certifieringar och medlemsskap

Vi har gått ett flertal utbildningar inom mur och puts för att utöka vår kompetens. Vi är även medlemmar i branschföreningar. Läs mer om våra certifieringar och medlemskap

Det material vi använder

Till våra mur- och putsarbeten använder vi oss av material av kvalitet. Vår leverantör är ledande på marknaden inom mur och puts. Läs mer om vårt material

Lång hållbarhet på mur- och putsarbeten

Mur och puts håller under många årtionden och kräver vanligen väldigt lite underhåll under årens lopp. Läs mer om hållbarheten hos mur och puts