Våra certifieringar och medlemskap inom mur och puts

För att utöka vår egen kompetens och även för att våra kunder ska känna sig trygga med deras val av företag inom mur- och putsarbeten har vi gått ett flertal utbildningar. Vi är även medlemmar i branschföreningar och branschorganisationer.

Våra medlemskap inom mur och puts

  • Medlemmar i SPEF

Vi är medlemmar i den rikstäckande branschföreningen SPEF, branschföreningen för murat och putsat arbete i Sverige, som arbetar för att stärka branschen och för de gemensamma intressena hos medlemsföretagen.

  • Medlemmar i Sveriges Byggindustrier

Vi är även medlemmar i organisationen Sveriges Byggindustrier som arbetar för en byggbransch som är både säker, har sund konkurrens och bedriver ett hållbart byggande.

Vår certifieringar inom mur och puts

  • Certifierad fasadentreprenör, CFE, hos SPEF

Behörigheten CFE garanterar att ett företag har erfarenhet och rätt kompetens. 

  • Säker Fasad hos SPEF

Säker Fasad är en kvalitetsstämpel från SPEF som visar på rätt kunskap inom montering av fasadsystem samt användning av rätt typ av material. 

  • Murning klass 1 och Putsning klass 1

Murning klass 1 och Putsning klass 1 är en utbildning hos Sveriges Byggindustrier som ger kunskap inom ledning och övervakning av mur- och putsarbeten. Det är kunskap som möter myndigheters och branschens krav.

  • Certifierad fasadentreprenör, CWF, hos Weber

CWF är en utbildning inom hur arbeten med Webers fasadsystem ska göras på rätt sätt så att slutresultatet håller en hög kvalitet. 

  • Utbildning inom Bas-P och Bas-U

Bas-P och Bas-U är utbildning till byggarbetsmiljösamordnare som ger kunskap om hur arbeten ska samordnas och utföras för att arbetsmijön ska vara så säker som möljligt både före och under utförandet av arbetet. 

  • Kopplade till systemet ID06

ID06 är ett system för sådant som registrering av närvaro på byggen, bevis på utbildning i digital form samt identifiering av arbetare och arbetsgivare. 

Kontakta oss vid frågor

Har du några frågor om våra utbildningar och medlemskap inom mur och puts? Hör gärna av dig så berättar vi mer. Kontakta oss

Fasad

För en trygghet i hela affären

Som ett bolag inom Fasadgruppen kan vi erbjuda expertkunskap för hela fastighetens yttre skal. Vi arbetar hållbart, lokalt och med stor hantverkskunnighet. Vårt mål är att förse er med världens främsta exteriörer.

Referenser

Jobba hos oss

Hos oss arbetar många människor i olika åldrar, med varierande ursprung, olika arbetsuppgifter och erfarenheter. Vårt arbetsområde sträcker sig över hela Sverige.

Gå till vår karriärsida
Jobba Hos Oss Fasadgruppen