Fasadgruppen är Sveriges ledande fasadkoncern

Fasadgruppen består av erfarna och kompetenta fasadentreprenörer med fokus på utvändig renovering, om- och tillbyggnad samt murat och putsat byggande. Alla har ursprung i det traditionella mur- och putshantverket men är idag helhetsleverantörer inom utvändig byggnation, för alla typer av fastigheter. ​

Fasadgruppen agerar över hela Sverige men verksamhetsfokus i Östra, Västra och Södra Sverige. Kontor finns i Stockholm, Enköping, Vetlanda, Göteborg och Malmö. Förråd och baser finns på fler orter inom resp. regioner. Vi omsätter mer än 800 Mkr och har ca 400 anställda (23/4-2018), inom hantverk, produktionsledning och administration. ​​

Verksamheten bygger på regionala entreprenörsdrivna företag med tydlig fokus på kvalitet, hållbarhet och långsiktiga kundrelationer. Samverka och utveckling sker löpande inom koncernens företag i syfte att stärka positionen som marknadsledande entreprenör och innovatör. Tillförlitlighet, säkerhet och kvalitet ska känneteckna det vi åtar oss. ​

Vi ska vara det självklara valet.

 

Besök fasadgruppen på www.fasadgruppen.se