Traditionellt mur- och putshantverk

Murning och putsning är ett traditionellt hantverk med en lång historia som genom århundradena har byggt upp Sverige. Genom de flerhundraåriga mur- och putsarbeten som finns landet runt får vi en inblick i historien.

Mur- och putsarbeten är en del av vår kulturhistoria och att vara murare är att tillhöra en yrkesgrupp med en gedigen historia. Vi hos Frillesås Mur & Puts är med glädje en del av denna stolta tradition. 

Nytänkande företag i en traditionell bransch

Hantverket i sig har inte förändrats mycket med tiden och många av de tekniker som har använts under alla tider är de samma när vi murar och putsar idag. Det som har förändrats och utvecklats är dock att materialet har blivit mer tekniskt avancerat.

Vi är en del av ett traditionellt hantverk som är under utvecklig och vi vill även själva utvecklas och gå framåt med utvecklingen i branschen.

Läs mer om vilka vi är under om oss eller om våra tankar om framtiden under vår vision.